Yönetim


Bölüm Başkanı
Yakınçağ Tarihi Ana Bilim Dalı
nyavuz artvin.edu.tr
4448
Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Şehir Yerleşkesi 08000 ARTVİN
Kişisel Sayfası