Hakkında


 

Artvin Çoruh Üniversitesi 2007 yılında kurulmuş ve 2011 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Fen Edebiyat fakültesi bünyesinde açılmıştır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Lisans programı I. ve II. Öğretim ile devam etmektedir. Lisan programının öğretim süresi dört yıldır.

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 8 Öğretim Üyesi ve yurt içindeki çeşitli üniversitelerde doktora eğitimlerini sürdüren 6 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Bölümümüzde Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Eski Türk Dili, Türk Halk Edebiyatı ve Çağdaş Türk Lehçeleri olmak üzere 6 Anabilim dalı bulunmaktadır. Bölüm öğrencilerimiz ve öğretim elemanları Erasmus kapsamında çeşitli ülkeler ile işbirliği ve değişim gerçekleştirmektedir. Zorunlu ve Seçmeli derslerden oluşan lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olurlar.

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, lisansüstü eğitimlerine devam edip , üniversitelerde Araştırma Görevlisi, Okutman ve Uzman olabilecekleri gibi pedagojik formasyon eğitimi alarak, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve özel okullarda  öğretmenlik yapabilmektedirler.

 

Misyon

Türk Dili ve Edebiyatının geçmişten günümüze ortaya koyduğu dil, sanat, kültür ve edebiyat ürünlerini incelemek ve gelecek nesillere ulaştırmak, farklı kültürlerle ilişkilerde bulunarak alanında uzman araştırmacılar ve eğitimciler yetiştirmektir.

 

Vizyon

Toplumun ortak kültürüyle beslenen Türk dili ve edebiyatını bir inceleme alanı olarak gören, Türk kültürünün evrensel kültürdeki yerini belirleyerek toplumsal gelişme sürecini araştıran ve bu amaçla sosyal bilimlerden ve çeşitli kaynaklardan yararlanabilen bir bölüm olmaktır.